Joan Llarch

"Senyor carter, aquest senyor és escriptor,
té els ulls blaus i camina
amb el cor a la ma."